Gmina Międzyrzec Podlaski
Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Międzyrzec Podlaski

Adres instalacji: Halasy (nr działki: 118)


Typ instalacji: Instalacje fotowoltaiczne o mocy 3.12 kWp na innych budynkach niemieszkalnych

Tabela odczytów z instalacji

Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów).  Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.

Wykres odczytów z instalacji

Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020