Gmina Międzyrzec Podlaski
Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Międzyrzec Podlaski

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji OZE realizowanych w ramach projektu „Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – zadanie I„.

 

Rysunki poniżej prezentują liczbę instalacji OZE poszczególnych typów pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem z wciśniętym lewy przyciskiem myszy.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumny tabeli zawierają nazwę miejscowości i numer działki na których znajdują się poszczególne instalacje. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie zainstalowanej instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020