Gmina Międzyrzec Podlaski
Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Międzyrzec Podlaski

chart1Wykres ilustruje wartości energii odzyskanej przez poszczególne instalacje

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

 


data1

Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z poszczególnych instalacji

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.

Kliknięcie w adres instalacji pozwala na wyświetlenie histori odczytów wartości odzyskanej energii w wybranej instalacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020