Gmina Międzyrzec Podlaski
Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Międzyrzec Podlaski

green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności zrealizowanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu „Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – zadanie I„.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji OZE dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1 m3 gazu = 10.8 kWh.

 Wykres 1– Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
13579307.22 kWh
co odpowiada
1,257,343.26 m3 gazu ziemnego.


Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji OZE(wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
13579307.22 kWh
co odpowiada
1,694.87 ton węgla.

 

chart2Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE[zł]


Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE(wykres skumulowany).
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020